Asbestsanering av många slags material

Om man bor i ett hus i Stockholm, eller någon annanstans i landet, som är av det äldre slaget så kan fallet vara sådant att det finns material som innehåller asbest i hemmet. I samband med en renovering eller när detta material av annan anledning bryts isär och går sönder så behövs en säker asbestsanering.

Läs mer om hur det går till med en asbestsanering samt om hjälp med att asbestsanera i Stockholm

Läs mer

Svartmögel på vind & badrum

Svartmögel är inte helt ovanligt och det är också ett märkbart problem i många fastigheter. Precis som med andra mögelsorter trivs svartmögel i fuktiga miljöer så som badrum, källare, på vinden, krypgrunder och på fasader. Det kan också uppkomma på tapeter och väggar inomhus om luftfuktigheten är mycket hög eller om det finns vattenskador.

Takfix: få hjälp med svartmögel på vind i Stockholm.

Läs mer

Radonsanering

Radonsanering – Stockholm, Västerås och Uppsala

Om du nu har genomfört en radonmätning, och kommit fram till att du har radon i din fastighet, behöver du inte gripas av omedelbar panik. Det finns hjälp att få, men ju fortare desto bättre. Förhöjda halter av radon är det som näst efter rökning orsakar lungcancer i Sverige, därför bör du ta tag i problemet relativt omgående.

Mer om Radonsanering

Vi har redan sanerat flera tusentals hem runtom i Sverige, och vi tar fram en plan för sanering av ditt hus. Med vår erfarenhet får du en långsiktig, diskret och säker lösning. Oavsett om radon läcker från mark, vatten eller byggnadsmaterial, har vi en lösning som passar din fastighet. Förutom de rena hälsoeffekterna du får av saneringen, har det visat sig att en väl dokumenterad radonsanering har mycket god inverkan på husets värde.

  • Kostnadsfri besiktning
  • Fast pris
  • Minimalt ingrepp
  • Medlemmar i Svensk Radonförening
  • Klara mätbara garantier
  • Täcker större delen av Sverige

 

Sanering av markradon

Om det vid mätningar och besiktning framkommit att radonet kommer från marken, kommer vi att föreslå ett åtgärdspaket som omfattar installation av radonbrunn, radonsug eller åtgärder genom tätning. Samtliga åtgärder har som uppgift att förhindra radonhaltig luft att tränga in i bostaden. I vissa lindrigare fall kan det räcka med att vi tätar sprickor i golv och vägg i marknivå, runt rensbrunnar för avlopp eller skyddsrör för vattenledningar. I svårare fall räcker inte dessa åtgärder, och då krävs det större ingrepp.

 

Sanering av radon från vatten

Radon kan också komma in i huset via det vanliga kranvattnet. När ni sedan diskar, duschar och tvättar, frigörs radonet i inomhusluften. Då blir lösningen en Radonavskiljare som gör att vattnet luftas kraftigt och radonet kan avskiljas på ett säkert sätt. Vi har goda kontakter med företag som installerar Radonavskiljare, och vi kan även ge tips på bra leverantörer.

 

Vad händer nu?

Innan sanering påbörjas kommer vi att genomföra en besiktning för att kunna säkerställa att saneringen får rätt effekt. Denna besiktning är, om radonmätning redan gjorts, helt kostnadsfri. Våra medarbetare har utbildning via Strålsäkerhetsmyndighetens Radonutbildning, vilket gör att du som kund kan känna dig säker. En radonsanering är oftast inte så besvärlig, och vi lovar att underlätta så mycket vi kan. Vi har redan många nöjda kunder, och vi vill givetvis att du blir en av dem. Kontakta oss redan idag, så vi kan berätta hur vi kan hjälpa dig i Stockholm, Västerås och Uppsala.

Mögelsanering får bort skadligt mögel

Sanering är viktigt för alla

Vad gäller företag, marknadsföring, tjänster, jobblokaler och liknande går det inte att undvika hygieniska åtgärder. Förr eller senare kommer fysiska ytor, både inom- och utomhus, att allt eftersom bli smutsiga. Fastigheter är som mycket annat här i livet och behöver skötas om. Även om de inte alltid brukas regelbundet kommer oönskade följder att uppstå vilket kan leda till stora summor som går till att åtgärda problem som uppstod i brist på ombesörjning. Vi står fast vid att en ren fastighet även är en lönsam fastighet.

 

Underhåll av vardagen

Idag utgörs de största hushålls- och fastighetskostnaderna av energi. Värme, vatten och el är centrala faktorer för att sköta om en fastighet och upprätthålla dess värde. Omhändertas inte dessa faktorer, utan istället förbises, kan förödande konsekvenser leda till ännu mer utgifter. Saker som fuktskador och mögel är dessvärre problem som lätt uppstår om man inte håller efter sin fastighet och när de väl har uppkommit är de svåra att bli av med.

Vad gör vi?

Vi erbjuder även tjänster inom rivning och gör detta med självförtroende då vi har många års erfarenhet i bagaget. I majoriteten av fall har vi redan stött på och behandlat liknande situationer tidigare. Våra medarbetare jobbar utifrån en samlad kompetens och kombinerar detta med en ständig strävan efter utveckling. Med detta sagt kan vi garantera en ständig uppdatering av tekniker och arbetsmetoder vilka bäddar för ett effektivt och välutfört arbete – varje gång. Vi ligger i framkant inom vårt arbetsområde och är måna om att erbjuda bästa möjliga arbete och resultat till våra kunder. Och vi har inte bara kunskapen, vi har även utrustningen. Med detta sagt kan du känna dig trygg i att vi arbetar med välbeprövade verktyg och utför uppgifterna på ett korrekt och effektivt sätt, oavsett hur omfattande arbetet är. Vi tar oss an både stora och små jobb. I samband med arbetet bedömer vi vilka ytor som kan räddas för att sedan återställa dessa så pass att andra hantverkare direkt kan fortsätta arbetet