Vad man får och inte får göra när det gäller asbest

Asbest ansågs vara ett finfint material från 50- till 70-talet, tills man insåg att asbest orsakade livshotande skador på människor. Med förbudet av asbest som kom 1977 kom även strikta regler om hur asbest som redan finns i byggmaterial får hanteras.

Otillräcklig skyddsutrustning
Skyddsutrustning som inte räcker för asbest

Skydd och märkning av saneringsplatsen

När man bygger om eller renoverar en fastighet som innehåller asbesthaltiga byggmaterial (vilket är vanligt i lim, fogmassor m.m.) ska detta hanteras varsamt. Asbestpartiklar sprids nämligen mycket lätt i luften när man t.ex. river upp ett linoleumgolv som limmats med asbesthaltigt lim. Du kanske frågar dig varför man valde att ha asbest i fästmedel under golv. Asbest har både värmeisolerande och ljuddämpande egenskaper och det tyckte man var toppen, innan man visste bättre.

För att säkerställa att asbest inte sprids ska området där man renoverar plastas in. Man kan bygga ett rum med väggar av plastskynken som hindrar asbest från att spridas. Plastskynken kanske låter osäkert? Visst kan det hända att man punkterar ett plastskynke och då kanske asbesten sprids utanför det skyddade området. Det finns en ytterligare säkerhetsåtgärd för att motverka detta. Det är man skapar ett undertryck inuti saneringsrummet. Undertrycket gör att luft endast sugs in i rummet, men inget blåses ut, om oturen är framme och man punkterar plasten.

Området där asbestsaneringen sedan sker ska märkas/skyltas tydligt så att obehöriga inte av misstag tar sig in där utan nödvändig skyddsutrustning. Föreskrifter som gäller detta finns samlade i AFS 2005:1 och AFS 1997:11.

Olika saneringsmetoder för att bli av med asbest

Det finns två vanliga metoder för sanering av asbest. Torr- och våtsanering. Torrsanering är det vanligaste i Sverige. Man använder då en Glovebag. En vanlig plats där man hittar asbest är i rör som isolerats före 80-talet. Med en glovebag plastar man in röret med ”handskpåsen” och som namnet antyder så finns det två hål där arbetaren kan stick in armarna och arbeta utan att utsättas för asbestpartiklar.

Utöver skyddsutrustning som är nödvändig, så används även maskiner. Dessa ska ha godkända utsug integrerade i sig som suger upp asbestpartiklar och förhindrar spridning. Man kan dessutom använda en så kallad punktsug där man håller på med asbestsanering.

Säker hantering av asbestavfallet

När saneringen är klar måste det asbesthaltiga avfallet hanteras på rätt sätt. Man ska inte slänga det i en container och låtsas som ingenting. Utförliga anvisningar för hantering av asbestavfall finns i NFS 2004:10. En sajt som ger mycket bra information om asbestsanering hittar du här.