Torrblästring & Isblästring Stockholm

När du ska rengöra svåra ytor krävs ofta hårda rengöringsmetoder – en sådan är torrblästring och det förutsätter att det underliggande putsskiktet är starkt nog. Nedan kan du läsa och lära dig mer om torr- respektive isblästring och dess olika fördelar.

Få hjälp med torrblästring och isblästring i Stockholm.

Torrblästring
Det är viktigt att rätt blästringsmaterial används i processen, exempelvis Weber 282 Blästerdolomit. Materialet minimerar risker för silikos eftersom det inte innehåller kvarts. Andra fördelar med torrblästring är att det är kostnadseffektivt och kan användas i alla tänkbara klimat, även där det är kallt. Dessutom eliminerar det smuts på ett otroligt bra sätt samtidigt som det är ett miljövänligt alternativ.

Isblästring
Ibland rekommenderas metoden isblästring, särskilt i känsliga miljöer, vid mögelsanering eller brandsanering. Med hjälp av kolsyreispellets får du en skonsam rengöringsmetod som är mycket effektiv. Oavsett om du behöver rengöra en mindre yta eller en hel industrianläggning har Lingfjords både expertis och utrustning som får jobbet gjort.

Metoden fungerar bra på olika material, exempelvis sot, mögel, lim, smuts, asfalt, olja, tjära, fett och så vidare. Även om det påminner om sandblästring så lämnar inte isblästring restprodukter, tack vare att det är en relativt ny metod som dessutom är på god väg att bli den allra bästa metoden.

I jämförelse med vattenrengöring ges en rad fördelar. Bortsett från miljö- och säkerhetsmässiga skäl kan elektriska maskiner tas i drift igen på direkten, utan att behöva torka. Dessutom är isblästring en mycket effektivare metod vad gäller bekämpning av mögel och svampangrepp.

När detaljer och svåråtkomliga utrymmen ska rengöras är blästring med torr-is det självklara alternativet. När skrapning eller slipning inte fungerar brukar denna metod fixa jobbet. På platser där påväxt är vanligt, exempelvis områden kring rördragningar, ventilationer och elinstallationer, gör isblästring rengöring möjligt – utan att komponenterna tar skada.