Radonsanering

Radonsanering – Stockholm, Västerås och Uppsala

Om du nu har genomfört en radonmätning, och kommit fram till att du har radon i din fastighet, behöver du inte gripas av omedelbar panik. Det finns hjälp att få, men ju fortare desto bättre. Förhöjda halter av radon är det som näst efter rökning orsakar lungcancer i Sverige, därför bör du ta tag i problemet relativt omgående.

Mer om Radonsanering

Vi har redan sanerat flera tusentals hem runtom i Sverige, och vi tar fram en plan för sanering av ditt hus. Med vår erfarenhet får du en långsiktig, diskret och säker lösning. Oavsett om radon läcker från mark, vatten eller byggnadsmaterial, har vi en lösning som passar din fastighet. Förutom de rena hälsoeffekterna du får av saneringen, har det visat sig att en väl dokumenterad radonsanering har mycket god inverkan på husets värde.

  • Kostnadsfri besiktning
  • Fast pris
  • Minimalt ingrepp
  • Medlemmar i Svensk Radonförening
  • Klara mätbara garantier
  • Täcker större delen av Sverige

 

Sanering av markradon

Om det vid mätningar och besiktning framkommit att radonet kommer från marken, kommer vi att föreslå ett åtgärdspaket som omfattar installation av radonbrunn, radonsug eller åtgärder genom tätning. Samtliga åtgärder har som uppgift att förhindra radonhaltig luft att tränga in i bostaden. I vissa lindrigare fall kan det räcka med att vi tätar sprickor i golv och vägg i marknivå, runt rensbrunnar för avlopp eller skyddsrör för vattenledningar. I svårare fall räcker inte dessa åtgärder, och då krävs det större ingrepp.

 

Sanering av radon från vatten

Radon kan också komma in i huset via det vanliga kranvattnet. När ni sedan diskar, duschar och tvättar, frigörs radonet i inomhusluften. Då blir lösningen en Radonavskiljare som gör att vattnet luftas kraftigt och radonet kan avskiljas på ett säkert sätt. Vi har goda kontakter med företag som installerar Radonavskiljare, och vi kan även ge tips på bra leverantörer.

 

Vad händer nu?

Innan sanering påbörjas kommer vi att genomföra en besiktning för att kunna säkerställa att saneringen får rätt effekt. Denna besiktning är, om radonmätning redan gjorts, helt kostnadsfri. Våra medarbetare har utbildning via Strålsäkerhetsmyndighetens Radonutbildning, vilket gör att du som kund kan känna dig säker. En radonsanering är oftast inte så besvärlig, och vi lovar att underlätta så mycket vi kan. Vi har redan många nöjda kunder, och vi vill givetvis att du blir en av dem. Kontakta oss redan idag, så vi kan berätta hur vi kan hjälpa dig i Stockholm, Västerås och Uppsala.