Svartmögel på vind & badrum

Svartmögel är inte helt ovanligt och det är också ett märkbart problem i många fastigheter. Precis som med andra mögelsorter trivs svartmögel i fuktiga miljöer så som badrum, källare, på vinden, krypgrunder och på fasader. Det kan också uppkomma på tapeter och väggar inomhus om luftfuktigheten är mycket hög eller om det finns vattenskador.

Takfix: få hjälp med svartmögel på vind i Stockholm.

Olika sorters svartmögel

Om du ser svarta prickar mellan kakelplattorna i badrummet eller på din vind kan du nästan utgå ifrån att det är mögel. Svartmögel är dock inte en specifik mögelsvamp utan ett samlingsnamn för flera mögelsorter som har svart eller mörkare färg. Några sorter av svartmögel som är vanliga är bland annat Cladosporium, Stchybotrys, Aspergillus, Penicillum och Fausarium.

Svartmögel på vind i Stockholm

Hälsorisker med mögel

De hälsorisker som uppkommer i samband med exponering för mögel är väldokumenterade. Flera sorter, inte alla, producerar toxiner som är ett giftigt. Dessa toxiner sprids via luften och kan påverka immunförsvaret. Detta kan leda till att man om man blir utsatt kan få allergiska samt astmatiska besvär, i vissa fall kan mögelgifter även orsaka cancer.

Åtgärda mögel

Om man märker att man har drabbats av mögel är det viktigt att sanera området. Det finns många saneringsföretag som kan hjälpa att sanera. Svartmögel på vind, badrum eller något annat utrymme går att bli av med.