Asbestsanering av många slags material

Om man bor i ett hus i Stockholm, eller någon annanstans i landet, som är av det äldre slaget så kan fallet vara sådant att det finns material som innehåller asbest i hemmet. I samband med en renovering eller när detta material av annan anledning bryts isär och går sönder så behövs en säker asbestsanering.

Läs mer om hur det går till med en asbestsanering samt om hjälp med att asbestsanera i Stockholm

En asbestsanering kan behövas av många olika typer av material

Asbestsanera med säkerheten i fokus

Asbest hittas i många typer av material i äldre hem i Stockholm. Anledningen är att asbest användes till många typer av byggnadsmaterial längre tillbaka i tiden. När det sedan upptäcktes att asbesten kan vara skadlig för hälsan så förbjöds användandet. På grund av att ämnet användes under en längre period finns det i allt från isolering, fix och fogmassa, i färg, i plast samt i golvmattor, i brandskydd och andra typer av material. Vanligt förekommande är också fasad- och takmaterial som innehåller asbest.

När man ska asbestsanera i hemmet i Stockholm så kräver det att man använder sig av rätt typ av säkerhetsutrustning. Bland annat ska man använda masker och overaller som skyddar mot asbesten. Sedan ska man även följa regler angående hur saneringen går till och hur avfallet efter en asbestsanering ska man ta hand om.

Anledningen till att säkerheten är så pass viktig när man ska asbestsanera i Stockholm är att asbesten innehåller asbestfibrer som är farliga att andas in. Asbestfibrerna kan bland annat bidra till att man utvecklar lungcancer.

Säker asbestsanering i Stockholm

För att som privatperson veta vilket material i hemmet som innehåller asbest samt för att få hjälp med att asbestsanera kan man vända sig till en firma i Stockholm som utför asbestsanering. Man kan då känna sig trygg med att saneringen går säkert till.