Rivning och Sanering i Stockholm

Sanerings- och rivningsarbeten i Stockholm
Om du har behov av hjälp för att riva eller sanera något inomhus eller utomhus så kontakta oss. Vi utgår från dina önskemål och skräddarsyr arbetet helt efter dina behov. Oavsett om du är en privatperson eller om du har något företag eller en bostadsrättsförening i Storstockholm med omnejd så är vi rätt företag för dig. Det finns inget krav på hur stort eller litet projektet bör vara, eller om det gäller rivning eller demolering. Vi är en saneringsfirma / saneringsföretag i Stockholm som hjälper dig vare sig det handlar om renovering, om du ska bygga om eller sanera.

Vilka arbeten kan vi utföra inomhus eller utomhus
Inomhus gäller det ofta rivning av bland annat badrum, kök, mellanväggar, golv eller tak. Utomhus handlar det för det mesta om att riva eller demolera garage, balkonger, altaner eller hela hus. Vare sig det gäller arbeten inomhus eller utomhus så spärrar vi av området för att minska dammspridning, inomhus kan det behövas dammfällor. Allt avfall som rivningsmassor tas om hand om på plats och sorteras i byggsäckar och containers. Den miljöentreprenör som vårt företag anlitar hämtar upp allt senast dagen efter som vi har avslutat arbetet.

Kvalitativt miljöanpassat arbete
Vi har lång erfarenhet och kan därför erbjuda mycket kostnadseffektiva lösningar till hög kvalitet. Vi arbetar alltid under rena förhållanden och försöker att hålla ljudnivån till ett minimum så långt det är möjligt. De verktyg och maskiner som vi arbetar med håller högsta kvalitet för att skona miljön.

Allt byggavfall tar vi hand om och visar det sig vara miljöfarligt så hanteras det utifrån gängse regler och förordningar. Vi erbjuder självklart deponistatistik så att du som kund kan se vad som återanvänds, återvinns och hur miljöfarliga produkter saneras och tas om hand.

Om du behöver hjälp med rivningar, demoleringar eller sanering från ett mycket kompetent och miljöanpassat företag, välj då rätt leverantör, och du kan självklart utnyttja ROT-avdrag för det arbete vi utför! Varmt välkommen att kontakta oss!