månadsarkiv: oktober 2016

mögel kemikalier asbest fukt

Saneringsarbeten av kemikalier, asbest, fukt och mögel

Saneringsarbeten av kemikalier, asbest, fukt och mögel
Vi utför arbeten inom industrin och offentliga fastighetsägare så som skolor, banker och vårdcentraler där arbetet fortgår under saneringen. Vi sanerar allt från brand- och vattenskador till asbest och är certifierade att hantera asbest och mögel, men vi utför även arbeten som att ta bort klotter, rengöra soprum samt göra utredningar och besiktningar.

Olika saneringar vi utför:

  • Brand- och vattenskador – Vi utför allt från att riva, torka och avfukta efter en brand samt återställer allt i mesta möjliga mån.
  • Asbest – Vi inventerar och sanerar asbest och där har vi gedigen specialkompetens och lång erfarenhet av liknande arbeten.
  • Olja – Vi erbjuder industrin kvalitetscertifierade tjänster när det gäller att hantera olja.
  • Avfall – Vi har mer än 10 års erfarenhet och gedigen utbildning av att sanera avfall.
  • Kemikalier – Genom att använda en miljöcertifierad metod så sanerar vi hälsofarliga kemikalier.
  • Mögel – Vi har lång erfarenhet av att arbeta med mögel och röta. Båda innebär en fara för omgivningen och bör saneras omgående vid upptäckt. Mögel är en hälsofarlig svamp som kan orsaka livslånga hälsoproblem. Precis som med mögel kan röta uppstå på grund av dålig ventilation av fukt. Rötan kan angripa byggnaden, och dess bärkraft och stabilitet kan påverkas negativt över tid. På grund av dessa anledningar bör sanering ske så snart som möjligt för att minska påverkan på byggnation, minska hälsorisker samt självklar kostnaderna.

Välkommen att kontakta oss för en inventering och ett kostnadsförslag så ska vi hjälpa dig med dina problem.