Mögel i krypgrunden – Vad göra?

Många hus är uppbyggda på det som kallas krypgrund, det är för att isolera huset från markens kyla. Krypgrunden finns i många olika varianter ibland har de ventilation, ibland inte. Denna yta kan lätt angripas av fukt och mögelskador, därför ska man regelbundet gå in och undersöka sin krypgrund.

Mögelsanering av krypgrund i Stockholm.

Mörka och svarta fläckar är mögel

Fukt och mögel känner man igen som mörka eller svarta fläckar, har det funnits där länge så kan de ha spridit sig runt stora områden. Om det finns mögel i din krypgrund kan det lätt ta sig in i huset och de som vistas eller bor i huset kan ta skada. Ibland kan man känna en fuktskada på lukten, då är det viktigt att man undersöker var lukten kommer ifrån. Vanliga fuktskador kan orsakas av till exempel sommarkondens (varmt väder på dagen och dagg under natten), att grundvattennivån stiger eller skador uppstår på vatten- eller avloppsrör som går in i huset.

Sanera snarast om mögel upptäcks

Om du upptäcker fukt- eller mögelskada i din krypgrund bör du snabbt ta in professionell hjälp. Fukt och mögel sprider sig och kan på sikt ge stora skador, en erfaren besiktningsman kan avgöra vad som behövs göras. De flesta fuktskador går att behandla med kemikalier, ett slags klor, dessa är väldigt giftiga när de kommer i kontakt med mögel och man ska aldrig göra detta på egen hand. När kemikalierna angripit fukten så efterlämnas bara salt och vatten och inga gifter släpps ut i efterhand, bra både för dig och miljön. Det starka kloret tar inte bara död på möglet utan bleker även bort de mörka fläckarna och lämnar en ren yta. Efter en sanering är det väldigt viktigt att man går till botten med fuktproblemet, en lösning är att installera en avfuktare i krypgrunden för att hålla fukten borta.